Betöltés...
 
Nyomtatás

Jó Gyakorlat adatbázis

Az adatbázis célja a TÁMOP program és az egyetemi minőségfejlesztési tervek realizált eredményei közül a bevált, más Karok és Felsőoktatási intézmények számára is hozzáférhető, esetleg mintát adó megoldások összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele.

A Jó Gyakorlat adatbázis folyamatos aktualizálásához várjuk a személyek, szervezeti egységek további javaslatait.

A javaslatok adatbázisba kerülésének menete:

1. Regisztráljon, jelezve, hogy új adatlapot kíván definiálni.

2. Illetékességi vizsgálat eredményéről értesítést kap, pozitív célok esetén töltse fel az adatlapot.

3. Az új jógyakorlat anyagok a Minőségbiztosítási és Feljesztési Bizottság értékeli és pozitív döntés esetén annak az adatbázisba való behelyezéséről gondoskodik.

Datenbank Gute Übung

Der Zweck der Datenbank ist die Sammlung  und die Zugänglichkeit der bewährten und der eventuell  ein Muster bietenden Lösungen, die auch für andere Fakultäten und Hochschulbildungsstätten zugängig sind, von dem Programm TÁMOP und von den realisierten Ergebnissen der Qualitätsverbesserungspläne der Universität.

Zur ständigen Aktualisierung der Datenbank Gute Übung erwarten wir weitere Vorschläge von Einzelpersonen und Organisationseinheiten.

Das Aufnahmeverfahren von  Vorschlägen in die Datenbank:

  1. Registrieren Sie sich und markieren Sie dabei, dass Sie ein neues Datenblatt definieren möchten.

  2. Sie werden über das Ergebnis der Kompetenzprüfung  informiert, im Falle positiver Ziele laden Sie das Datenblatt hoch.

  3. Die Qualitätssicherungs- und Entwicklungskommission bewertet die neuen Gute Übung- Materialien und im Falle positiver Entscheidung sorgt sie für die Einfügung in die Datenbank.

 

Best Practice Database

The purpose of the database is to collect and make available the proven solutions and achievements realised in the TÁMOP project and the quality development plans of the University that can be accessed by other Faculties and higher education institutions used as patterns to be followed.

We are looking forward to further recommendations by individuals and organisational units for the purpose of the continuous updating of the Best Practice Database.

The process of including recommendations in the Database in as follows:

  1. Register and indicate that you wish to define a new datasheet.
  2. You will be notified of the result of the competence check; in case of positive objectives, load the datasheet.
  3. New Best Practice material is evaluated by the Quality Assurance and Development Committee and if a positive decision is passed, arranges for the material to be included in the Database.